<div align="center"> <h1>Dolinki byBIKE</h1> <h3>Propozycje tras rowerowych po Dolinkach Podkrakowskich, zdjęcia, mapki, kilka porad...</h3> <p>bike rower dolinki podkrakowskie mapy mapki porady trasy propozycje tras dolinka ojcow ojców bedkowska będkowska kobylanska kobylańska bolechowicka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.v-lo.krakow.pl/~pawelec" rel="nofollow">http://www.v-lo.krakow.pl/~pawelec</a></p> </div>